logo
home about product contact


 • Neden Takım Çalışması? | bizobiz

  Bir başka bulgu ise teknoloji, insan kaynakları ve örgütsel yapıda eşzamanlı yapılan kurumsal değişimin takım çalışmasının mevcut olduğu işletmelerde daha kolay, sürdürülebilir ve başarılı olduğunu gösteriyor. Takım çalışmasının gözlenen bir diğer olumlu sonucu

  Read More +
 • Başarılı Bir ERP Projesi Gerçekleştirmek İçin Bilmeniz Gerekenler

  Değişim için bir kılavuz ekip oluşturun – Bu ekibe doğru yerdeki doğru yetenek ve seviyedeki ve değişime kendini adamış kişileri seçin. ... Başarılı Bir ERP Proje Liderinin Karakteristik Özellikleri Esnek Disiplinli Kolay Öğrenebilen İyi bir karar verici Politik Sevilen ...

  Read More +
 • Özet - TURAR

  TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZM: TEORİK BİR İNCELEME1 K. Seçkin KARAHAN2 Faruk KALAY3 Özet Yönetim alanında sürekli yenilikler ve değişimler yaşanmaktadır. Rekabet üstünlüğü sağlamak için yeni üretim teknikleri geliştirilmekte ve

  Read More +
 • Aile İşletmelerinde Aile Değerlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi

  Aile İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Aile Değerleri Son yıllarda örgütler üzerine yapılan çalışmalarda onları başarılı kılan faktörler arasında her örgütün iş yapma biçimi, paylaştığı değerler ve kendine özgü kimliği ön plana çıkmaktadır Diğer bir deyişle örgütün sahip

  Read More +
 • (PDF) Havayolu İşletmelerinde Benchmarking : .

  Faaliyet Gösteren Havayolu İşletmelerinde Bir Uygulama Akansel Yalcinkaya ... Bu uygulamalar sektöründe başarılı olmuş ve rekabet üstünlüğü sağlayacak en iyi uygulamalardır.Benchmarking olarak adlandırılan yönetim yaklaşımı da, aslında aynı ...

  Read More +
 • HİZMETKÂR LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİLERİ ÜZERİNE OTEL İŞLETMELERİNDE BİR .

  Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Adalet Algısına Etkileri Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 167 Hizmetkar liderlik kavramı, iş görenler ile duygudaşlık kurabilen, iş görenleri dinleyen, onları duygusal olarak anlayan (Greenleaf, 1977: 21), iş görenlere karşı adil ...

  Read More +
 • KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ÖNEMİ .

  Kurumsallaşma süreci bir aile işletmesi için en üst yönetim kademesinden an altta bulunan personel kademesine kadar bütün bir işletmeyi içine alan bir sistem değişimidir. Bu sebeple kurumsallaşmaya destek olabilecek farklı yönetim biçimlerinin de aile işletmelerinde uygulanmaları faydalı olacak ve kurumsallaşma sürecinin olumlu yönde etkilenmesi sağlanabilecektir.

  Read More +
 • Başarılı Bir ERP Projesi Gerçekleştirmek İçin Bilmeniz Gerekenler

  Değişim için bir kılavuz ekip oluşturun – Bu ekibe doğru yerdeki doğru yetenek ve seviyedeki ve değişime kendini adamış kişileri seçin. ... Başarılı Bir ERP Proje Liderinin Karakteristik Özellikleri Esnek Disiplinli Kolay Öğrenebilen İyi bir karar verici Politik Sevilen ...

  Read More +
 • (PDF) Aile İşletmelerinin Girişimcilik Açısından Başarılı .

  Girişimci bir kültürde bireyler yenilikçidir, yeni fırsat- ları araştırır ve değişim yoluyla değer oluşturmaya çalışır. ... 5.Konunun Uygulamadaki İzdüşümü İzdüşüm-1:"Kurumsallaşmış Aile İşletmelerinde Başarılı Bir Girişim- cilik Örneği: Yıldız Holding (Ülker) ...

  Read More +
 • Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler .

  Konaklama İşletmelerinde Rekabet İşletmeler arasında yaşanan rekabet eskiden çok basit bir şekilde cereyan etmekteydi. Pazara uygun bir ürün veya hizmeti uygun bir fiyatla sunan işletmenin başarılı olması kaçınılmazdı. Ancak günümüze kadar geçen sürede

  Read More +
 • Sosyal Değişim Sürecinde Örgütsel Güven ve Örgüte .

  Sosyal Değişim Sürecinde Örgütsel Güven ve Örgüte Duygusal Bağlılık: Bir Kamu Üniversitesinde Araştırma Karşı konulamaz bir olgu olan değişim sosyal alanda da söz konusudur. Sosyal değişme, bir sosyal yapıdan başka bir sosyal yapıya geçişi ifade eder.

  Read More +
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN BAŞARIYLA UYGULANMA R H

  Sözü edilen bu tür bir kültür değişiminin, hizmet işletmelerinde müşteri ile doğrudan etkileşimde bulunan personelin hizmet kalitesi üzerindeki belirleyici rolü düşünülürse, işletmenin kaliteli bir performans ortaya koymasındaki önemi açıktır. 4. Bir Hizmet İş

  Read More +
 • Pazar Tabanlı Yeteneklerin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: .

  Bu mantık, bir işletmenin iş ve stratejisi için en iyi ve uygun kaynak birikimine sahip olması ve böylece başarılı bir konuma geçmesini ifade etmektedir (Hall, 1992:135-144; Hall, 1993:607-618; Levinthal ve Myatt, 1994:45-62).

  Read More +
 • Konaklama İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim Süreci: Kavramsal Bir .

  eylemleri üreten disiplinli bir çalışmadır (Kılıç ve Ertan, 2006:79; Bryson, 2004:6'dan alıntı). 3. Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci Konaklama işletmelerinde plan yapmadan önce işletmeyi etkileyebilecek iç ve dış faktörler ile bunların

  Read More +
 • (PDF) Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış | Hediye .

  Kozak, M. A. (2001). Türkiye'de Konaklama Sektörü ve Çalışan Kadınların Tükenmişlik Durumları Üzerine Bir Araştırma.Gazi Üniversitesi Turizm Akademik Dergisi (2): 11-12. Kozak, M. A., ve Güçlü, H. (2003). Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine

  Read More +
 • Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Nevşehir İlinde Bir

  Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Nevşehir İlinde Bir Uygulama Y.2016, C.1, S.1, s.61-80 64 rekabet şartlarında satılır hale gelmiştir. Bir pazarda ...

  Read More +
 • Başarılı Bir ERP Projesi Gerçekleştirmek İçin Bilmeniz Gerekenler

  Risk ve Değişim Yönetimi Bir kurumda bir ERP çözümünü implemente etmek büyük bir değişim anlamına gelir. Bu değişim iyi planlanmalı ve yönetilmelidir. Bu değişim içerisinde pek çok riski barındırabilir. Değişimin iyi yönetilmesi riskleri minimize eder.

  Read More +
 • KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE V ZYON AÇIKLAMASININ .

  Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir (DPT, 2003:21): • İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. • Özgündür; örgüte aidiyeti belirgindir, • Çekicidir; örgüt içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker. İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi; kısa ve

  Read More +
 • (PDF) Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış | Hediye .

  Kozak, M. A. (2001). Türkiye'de Konaklama Sektörü ve Çalışan Kadınların Tükenmişlik Durumları Üzerine Bir Araştırma.Gazi Üniversitesi Turizm Akademik Dergisi (2): 11-12. Kozak, M. A., ve Güçlü, H. (2003). Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine

  Read More +
 • Özet - TURAR

  TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZM: TEORİK BİR İNCELEME1 K. Seçkin KARAHAN2 Faruk KALAY3 Özet Yönetim alanında sürekli yenilikler ve değişimler yaşanmaktadır. Rekabet üstünlüğü sağlamak için yeni üretim teknikleri geliştirilmekte ve

  Read More +
 • HİZMETKÂR LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİLERİ ÜZERİNE OTEL İŞLETMELERİNDE BİR .

  Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Adalet Algısına Etkileri Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 167 Hizmetkar liderlik kavramı, iş görenler ile duygudaşlık kurabilen, iş görenleri dinleyen, onları duygusal olarak anlayan (Greenleaf, 1977: 21), iş görenlere karşı adil ...

  Read More +
 • Aile İşletmelerinde Kuşak Çatışmalarının Finansal Yapıya Etkileri, İtalyan ve Türk Aile İşletmeleri Üzerine Bir .

  403 Aile İşletmelerinde Kuşak Çatışmalarının Finansal Yapıya Etkileri, İtalyan ve Türk Aile İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Mustafa YURTTADUR İstanbul Gelişim Üniversitesi, İ.İ.S.B.F. İşletme (İngilizce) Bölümü [email protected]

  Read More +
 • Journal of Tourism Theory and Research - DergiPark

  Turizm işletmelerinde hizmetin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için çalışanların birbirleriyle olan etkileşimi ve iletişimi önemlidir.

  Read More +
 • GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR .

  Hershon, 1989:189). Bir başka ifadeye göre ise bir işletmenin sermayesinin en az %60'ına bir ailenin üyeleri sahipse o işletme aile işletmesi olarak değerlendirilmektedir (Donckels ve Fröhlich, 1991:152). Bununla birlikte aile işletmelerinde, bir ailenin üyelerinin

  Read More +
 • GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR .

  Hershon, 1989:189). Bir başka ifadeye göre ise bir işletmenin sermayesinin en az %60'ına bir ailenin üyeleri sahipse o işletme aile işletmesi olarak değerlendirilmektedir (Donckels ve Fröhlich, 1991:152). Bununla birlikte aile işletmelerinde, bir ailenin üyelerinin

  Read More +
 • OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN BULMA, SEÇME VE EĞİTİM .

  dünyasındaki hızlı değişim ve belirsizlik, tüketici taleplerindeki değişim gibi etkenler de işletmeleri yeni arayışlara yönlendirmektedir. Bu koşullarda yaşamını sürdürmek ve başarılı olmak isteyen işletmeler stratejik yönetime yönelmektedir (Sürgevil ve Budak

  Read More +
 • Araştırma İstanbul'da bulunun Turizm İşletme Belgeli 4 ve .

  L İDERLİK TARZLARI İLE LİDERLERİN REKABET VE DEĞİŞİM YÖNLÜ STRATEJİK TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Y rd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR* Öğr. Gör. Yunus Emre TAŞGİT** Sedat ÇELİK*** *Düzce Üniversitesi

  Read More +
 • Journal of Tourism Theory and Research - DergiPark

  Turizm işletmelerinde hizmetin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için çalışanların birbirleriyle olan etkileşimi ve iletişimi önemlidir.

  Read More +
 • Sosyal Değişim Sürecinde Örgütsel Güven ve Örgüte .

  Sosyal Değişim Sürecinde Örgütsel Güven ve Örgüte Duygusal Bağlılık: Bir Kamu Üniversitesinde Araştırma Karşı konulamaz bir olgu olan değişim sosyal alanda da söz konusudur. Sosyal değişme, bir sosyal yapıdan başka bir sosyal yapıya geçişi ifade eder.

  Read More +
 • Konaklama İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim Süreci: Kavramsal Bir .

  eylemleri üreten disiplinli bir çalışmadır (Kılıç ve Ertan, 2006:79; Bryson, 2004:6'dan alıntı). 3. Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci Konaklama işletmelerinde plan yapmadan önce işletmeyi etkileyebilecek iç ve dış faktörler ile bunların

  Read More +
 • GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR .

  Hershon, 1989:189). Bir başka ifadeye göre ise bir işletmenin sermayesinin en az %60'ına bir ailenin üyeleri sahipse o işletme aile işletmesi olarak değerlendirilmektedir (Donckels ve Fröhlich, 1991:152). Bununla birlikte aile işletmelerinde, bir ailenin üyelerinin

  Read More +
 • KURUMSALLAŞMADA STRATEJİK YÖNETİMİN ÖNEMİ .

  Kurumsallaşma süreci bir aile işletmesi için en üst yönetim kademesinden an altta bulunan personel kademesine kadar bütün bir işletmeyi içine alan bir sistem değişimidir. Bu sebeple kurumsallaşmaya destek olabilecek farklı yönetim biçimlerinin de aile işletmelerinde uygulanmaları faydalı olacak ve kurumsallaşma sürecinin olumlu yönde etkilenmesi sağlanabilecektir.

  Read More +
 • Sosyal Değişim Sürecinde Örgütsel Güven ve Örgüte .

  Sosyal Değişim Sürecinde Örgütsel Güven ve Örgüte Duygusal Bağlılık: Bir Kamu Üniversitesinde Araştırma Karşı konulamaz bir olgu olan değişim sosyal alanda da söz konusudur. Sosyal değişme, bir sosyal yapıdan başka bir sosyal yapıya geçişi ifade eder.

  Read More +
 • (PDF) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 99 .

  Değişim planlanmış olsun veya olmasın, yönetici bu olgu ile her an karşı karşıya kalabilir. Hatta bazen yöneticinin kendisi değişimi ortaya çıkarır ve fiilen gerçekleştirir. Bu anlamda planlı değişim son derece önemli bir değişim olayıdır (Şimşek, 2001: 325).

  Read More +
 • Örgütlerde Stratejik Liderliğin Önemi Üzerine Bir .

  PDF | On Jan 1, 2018, Ergün Kara published Örgütlerde Stratejik Liderliğin Önemi Üzerine Bir Araştırma | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

  Read More +
 • (PDF) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 99 .

  Değişim planlanmış olsun veya olmasın, yönetici bu olgu ile her an karşı karşıya kalabilir. Hatta bazen yöneticinin kendisi değişimi ortaya çıkarır ve fiilen gerçekleştirir. Bu anlamda planlı değişim son derece önemli bir değişim olayıdır (Şimşek, 2001: 325).

  Read More +

paccho işletmelerinde başarılı bir değişim

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap