logo
home about product contact


 • RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT TASARIMI VE ANALİZİ

  I T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT TASARIMI VE ANALİZİ II ĠÇĠNDEKĠLER ...

  Read More +
 • RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT TASARIMI VE ANALİZİ

  I T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT TASARIMI VE ANALİZİ II ĠÇĠNDEKĠLER ...

  Read More +
 • 2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler - TYT-AYT Kimya

  Tepkime hızını etkileyen faktörler, tepkimeleri hızlandırabilen ya da yavaşlatan etkilerdir. Bu faktörler şunlardır: Maddelerin Cinsi Derişim Sıcaklık Katalizör Temas Yüzeyi Tepkime hızını etkileyen faktörleri öğrenmeye başlamadan önce, tepkimelerin "hız bağıntısı"nı bilmekte fayda var.

  Read More +
 • (PDF) 600 Gözlü Geleneksel Dip Trol Ağının 1/10 Ölçekli .

  dikey ağız açıklığının azaldığı ve trol ağının görülmüştür. Çekim hızının artışıyla model ağın dikey ağız ... ağız çevresine Geleneksel dip trol ağının modeli yapılarak gerçekleştirilen bu sahip olmasının da etkisi vardır (Tokaç ve Alpbaz, 1991 ...

  Read More +
 • Sıkıştırma Sorunları: Nedenleri ve Çözümleri

  Bir pres ile üretilebilecek tablet sayısı, her katı dozaj formu üreticisi için önemli bir parametredir. Tekli döner tablet presleri için bu rakam, istasyon sayısının dönme hızıyla ve dakika cinsinden çalışma süresiyle çarpılması ile kolayca hesaplanabilir.

  Read More +
 • RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT TASARIMI VE ANALİZİ

  I T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT TASARIMI VE ANALİZİ II ĠÇĠNDEKĠLER ...

  Read More +
 • (PDF) KÜÇÜK-ORTA ÖLÇEKLİ RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI .

  KÜÇÜK-ORTA ÖLÇEKLİ RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI

  Read More +
 • Valsli Kurutucu Parametrelerinin Elma Püresi Tozunun Çeşitli Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi .

  Özet: Bu çalışmada buhar basıncı, elma püresi/maltodekstrin konsantrasyonu ve vals dönüş hızının, üretilen elma tozlarının bazı fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir.

  Read More +
 • HALTERDE ARTAN BAR AĞIRLIĞININ BAR KİNEMATİĞİ VE GÜÇ ÇIKTISI ÜZERİNE .

  mum dikey eksen hızının sırasıyla 2.17 m/ s, 1.95 m/s ve 1.70 m/s olduğunu, barın ikinci çekiş sonrası dikey eksende ulaş-tığı maksimum yüksekliğin sırasıyla 1.03 m, 1.02 m ve 0.91 m olduğu bulunmuş-tur. Aynı çalışmada bir diğer sporcunun (VA:61.6 kg) ) üç

  Read More +
 • DİKEY EKSTRÜZYON (FİLAMENT) SİSTEMİ TASARIM VE

  INTERNATIONAL JOURNAL OF 3D TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY 2:1 (2018) 1-10 1 DİKEY EKSTRÜZYON (FİLAMENT) SİSTEMİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI Mustafa AYDIN1, Burak GÜLER2 ve Kerim ÇETİNKAYA2, 1Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Karabük, Türkiye, ...

  Read More +
 • DİKEY EKSTRÜZYON (FİLAMENT) SİSTEMİ TASARIM VE

  INTERNATIONAL JOURNAL OF 3D TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY 2:1 (2018) 1-10 1 DİKEY EKSTRÜZYON (FİLAMENT) SİSTEMİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI Mustafa AYDIN1, Burak GÜLER2 ve Kerim ÇETİNKAYA2, 1Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Karabük, Türkiye, ...

  Read More +
 • ALÜMİNYUM SİLİSYUM ALAŞIMLARIN YÜKSEK SICAKLIK AŞINMA .

  S. Ölmez, E. Keleşoğlu, Alüminyum Silisyum Alaşimli Metallerin Yüksek Sicaklik Aşinma Davranişlarinin İncelenmesi 32 Ölmez S., Keleşoğlu E., 2016. SDU-JESD-179640-31-39 1. Giriş Alüminyum dayanım ve hafiflik özelliklerini bir arada barındırması nedeniyle uzun yıllardır

  Read More +
 • DİFÜZÖRLÜ VE DİFÜZÖRSÜZ YOLLUK SİSTEMLERİNİN ŞIMININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

  Difüzörlü ve Difüzörsüz Yolluk Sistemlerinin A356 Alaşımının Mekanik Özelliklerine Etkisi T. Tunçay ve ark. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 28, No 2, 2013 243 metalin atmosfer ile teması ve kalıp kumunun gaz geçirgenliğinden kaynaklanan hava emişi de

  Read More +
 • HALTERDE ARTAN BAR AĞIRLIĞININ BAR KİNEMATİĞİ VE GÜÇ ÇIKTISI ÜZERİNE .

  mum dikey eksen hızının sırasıyla 2.17 m/ s, 1.95 m/s ve 1.70 m/s olduğunu, barın ikinci çekiş sonrası dikey eksende ulaş-tığı maksimum yüksekliğin sırasıyla 1.03 m, 1.02 m ve 0.91 m olduğu bulunmuş-tur. Aynı çalışmada bir diğer sporcunun (VA:61.6 kg) ) üç

  Read More +
 • THE EFFECT OF ROPE JUMPING TRAINING OF DIFFERENT SPEEDS .

  antrenmandan önce ve sonra dikey güç ve zirve güç gelişimi anlamlıdır (p<0,05), fakat yatay güç, ortalama güç gelişimi anlamlı değildir (p>0,05). Sonuç olarak düşük ve yüksek hızda ip atlama egzersizlerinin anaerobik güç üzerinde benzer şekilde etki edebileceği söylenebilir.

  Read More +
 • Yumuşatıcıların örme kumaşın güç tutuşurluk özelliklerine etkisi

  Tablo 1: Lifin Kimyasal Yapısının LOI Üzerindeki Etkisi Lif Yapısı Elyaf LOI C,H ve O içeren tüm lifler Pamuk,viskoz, selülozasetat ve triasetat, polipropilen 0.17-0.20 C,H,N ( ve O,S) içeren tüm lifler Yün, poliamid, ipek, akrilikler 0.18-0.25 Aromatik yapının1-C

  Read More +
 • T

  T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UÇ VORTEKS ETKİSİ AZALTILMIŞ KANAT TASARIMI CAN ÇAKIR YASİN DOĞAN MUSTAFA YALÇIN İLKER BURAK ÖZTÜRK Jüri Üyeleri Danışman

  Read More +
 • (PDF) İNİŞ TAKIMI OLEO PNÖMATİK ŞOK EMİCİSİNİN .

  Bu terim, dikey yönde hava aracının hızının azami derecede ne olabileceğinin göstergesidir. Elbette bu, kötü pilot performansı ve kötü hava koşulları Misal olarak, bir nakliye için dalış hızı 10 ft/s (3.048 m/s)'dir. Aslında dalış hızı; alçalma açısı ve uçak yatay hızının fonksiyonudur.

  Read More +
 • TÜMLEŞİK KANAT ELEMANI - HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE DİKEY .

  İLE DİKEY RÜZGAR TÜRBİNİ PERFORMANSININ HESAPLANMASI Göktan GÜZEL1 2 Turbotek Ltd. ùti., Ankara A. Ruhen Çete ... Bunun nedeninin ise LES yönteminin dönü hızının düük ve ...

  Read More +
 • gö5(7ø0<,/, .

  4 2. a ≠ 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere aa av ea a nm nm a m n $ = +-= nm dir. a-5, a-3, a3, a4, a5 ve a6 üslü ifadelerinin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şe- kilde yazılacaktır. A, B ve C hücrelerindeki sayıların her ...

  Read More +
 • A.III.5 AŞINMA DERECES İNİ ETK İLEYEN FAKTÖRLER

  Aşınma derecesi üzerinde kayma hızının etkisi, daha önce de söylendi ği gibi, yeterince anla şılmı ş de ğildir. Kayma hızı, tek bir sürtünme ba ğlantısının varlı ğını ve dolayısıyla, malzemenin deformasyon derecesini saptar. Sürtünme ba ğlantısının toklu ğu

  Read More +
 • ALÜMİNYUM SİLİSYUM ALAŞIMLARIN YÜKSEK SICAKLIK AŞINMA .

  S. Ölmez, E. Keleşoğlu, Alüminyum Silisyum Alaşimli Metallerin Yüksek Sicaklik Aşinma Davranişlarinin İncelenmesi 34 Ölmez S., Keleşoğlu E., 2016. SDU-JESD-179640-31-39 Kullanılan numunelerin malzeme analizi Tablo 2'de bulunmaktadır. Tablo 2: Numunelerin malzeme

  Read More +
 • 3. ISI DEĞİŞTİRİCİ

  Tablo 1'i doldurmak için gerekli hesaplamaları yapınız. Soğuk akı hızına (yatay eksen) karılık enerji denge katsayısı (dikey eksen) ve ortalama sıcaklık verimini (dikey eksen) aynı grafikte çiziniz. Sonuçlara göre akı hızının ısı değitirici performansını

  Read More +
 • (PDF) Farklı hızlarda ip atlama antrenmanlarının .

  Bu çalışmanın amacı kadınlarda farklı hızlarda ip atlama antrenmanlarının, dikey, yatay, ortalama ve zirve anaerobik güç üzerindeki etkisini karşılaştırmaktır. Çalışmaya ...

  Read More +
 • LM28 Alaşımında Tane İnceltme ve Sr Modifikasyonun Si Morfolojisine Etkisi

  alaşımında mikroyapıya etkisi incelenmiştir. Döküm sıcaklığı 750 0C olarak sabit tutulmuş, dikey olarak inceden kalına doğru artan basamak şeklinde kum kalıplara dökümler yapılmıştır. Deneysel çalışmada tane inceltici olarak AlB 3 ve modifiye edici olarak da

  Read More +
 • (PDF) KÜÇÜK-ORTA ÖLÇEKLİ RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI .

  KÜÇÜK-ORTA ÖLÇEKLİ RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI

  Read More +
 • (PDF) Farklı hızlarda ip atlama antrenmanlarının anaerobik .

  Dikey güç üzerindeki diğer mekanizm alar ise, vücut ağırlığı ve yerin maksimal dikey tepki kuvvetidir . Yani, sıçramada diz fleksiyon açısının d ikey sıçramayı etkilediği ...

  Read More +
 • - Rehber - "Rüzgar Türbini Kurulumu ve Taşınmasında Güvenlik .

  Tablo N.1 — Ortalama rüzgar h ızının bir fonksiyonu olarak 3 ikinci sert rüzgar h ızı, Beaufort Skalasına ... büyük etkisi vardır. Rüzgar hızının ikiye katlanması, rüzgar yükünün dört kez artması anlamına gelir ve rüzgar hızı yerden yükseldikçe artar (bkz. aşağıdaki ...

  Read More +
 • DÜZENLİ-DÜZENSİZ DALGA ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ

  Hareket halindeki su parçacığı hızının yatay ve dikey birleşenleri ise aşağıda verilen eşitlikler ... Bu dalgalara ait genlik ve frekans bilgisi Tablo 1'de görülmektedir. Tablo 1. (W 1-5) dalgalarına ait genlik ve frekans bilgileri W 1 W 2 2W 3 W 4 W 5 H (m) 0.56 1W ...

  Read More +
 • A.III.5 AŞINMA DERECES İNİ ETK İLEYEN FAKTÖRLER

  Tablo 33.- Çe şitli faktörlerin a şınma üzerinde etkisi Şimdi bu faktörlerin her birini ele alalım. Özgül yük (nominal basınç). Alı ştırılmamı ş yüzeylerde a şınma, özgül yükün lineer olmayan bir fonksiyonu olup yükün etkisi, küçük temas alanlı, yani dalgalı a

  Read More +
 • Yeraltı Maden Ocaklarında Havalandırma Kriterleri

  Tablo 1. Solunum Havasındaki Oksijen Miktarının İnsan Sağlığına Etkisi [2] Solunum havasındaki oksijen (O 2 %) İnsan Sağlığına Etkisi 21 Normal nefes alma 19 Normale yakın nefes alma (kontrol lambasının parlaklığını %30 azaltır) 17 Nefes almada hızlanma ve

  Read More +
 • Valsli Kurutucu Parametrelerinin Elma Püresi Tozunun Çeşitli .

  elma tozlarının bazı fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Kullanılan buhar basınçları 1.5, 2.5 ve 3.5 Bar, püre/maltodekstrin yüzdeleri 40/60, 50/50 ve 60/40 ve vals dönüş h ızları 1.0, 2.0 ve 3.0 devir/dk. bağımsız değişkenler olarak

  Read More +
 • 7075-T651 Alüminyum Levhaların Sürtünme Karıútırma .

  bölgesinde meydana gelen ısı artıları tespit edilmiútir. Takım ilerleme hızının artmasıyla kaynak bölgesindeki maksimum sıcaklıkların bir miktar azaldığı görülmüútür. Elde edilen sonuçlara göre takım ilerleme hızının artması, karıúım bölgesinde kaynak

  Read More +
 • TÜMLEŞİK KANAT ELEMANI - HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE DİKEY .

  İLE DİKEY RÜZGAR TÜRBİNİ PERFORMANSININ HESAPLANMASI Göktan GÜZEL1 2 Turbotek Ltd. ùti., Ankara A. Ruhen Çete ... Bunun nedeninin ise LES yönteminin dönü hızının düük ve ...

  Read More +
 • Elektro Erozyon ile İşlemede Yüzey Pürüzlülüğü ve İş Parçası İşleme Hızının .

  Tablo 3. Kontrol faktörleri ve seviyeleri. Faktör Birim Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Elektrot malzemesi - Grafit Bakır Vurum süresi µsn 50 100 200 Boşalım akım 1 A 6 12 25 Tablo 4. Taguchi L 18 dikey dizilimi. Deney 1 Elektrot malzemesi Boşalım Akımı (A)

  Read More +
 • Elektro Erozyon ile İşlemede Yüzey Pürüzlülüğü ve İş Parçası .

  test conditions were found. The effect of control factors on experimental output was calculated using ANOVA. According to ANOVA analysis, discharge current was found to be effective at 90,09% on surface roughness and at 95,54% on material removal rate. The results of .

  Read More +

dikey vals tablo hızının etkisi

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap